Voordelen voor jou

De voordelen voor jou als verkoper en voor je bedrijf, medewerkers en klanten:

Investeren voor de langere termijn

Wij participeren en investeren voor de lange termijn.
Ons doel is om een prachtige groep weg te zetten van
kwalitatieve bedrijven die elkaar versterken.

Dit houdt in dat we niet kijken naar hoe we waarde kunnen
weghalen, maar hoe we waarde kunnen toevoegen.
Onze strategie draait om kwaliteit en continuïteit.

Daarom bestaat de directie van SMGI ook uit ondernemende
mensen met meer dan een eeuw aan ervaring binnen de
maakindustrie wereldwijd.

Commerciële Slagkracht

Veel bedrijven in de maakindustrie zijn technisch sterk.
Een prachtig, product of service. En dan?

Uiteraard moet dit ‘aan de man’ gebracht worden.
Als je trots bent op wat je kunt leveren, wil je natuurlijk
zoveel mogelijk klanten voorzien van de waarde die je
te bieden hebt.

Veelal zien we dat de technisch know-how niet
gepaard gaat met evenveel commercieel slagkracht
en er meer dan voldoende potentie blijft liggen.

Het bedrijf groeit niet zoveel en/of goed als het zou kunnen,
waardoor inkomsten achterblijven en hiermee ook de
mogelijkheid om te investeren in verdere ontwikkeling
en verdere groei.

CASH = KING!

Wij als SMGI zijn commercieel erg sterk en beschikken ook
over een uitgebreid netwerk wat ons nog verder versterkt.

Zowel online als offline, zetten we in op o.a.:

 • De juiste en een nieuwe (risicospreiding) sectoren
 • Aanboren nieuwe geografieën
 • Goede marges
 • Gezond prijsbeleid
 • Digitalisering en online slagkracht
 • Strategisch slimmer inkopen
 • Cross -en upsell mogelijkheden
 • Synergie met andere bedrijven en in de keten
 • Internationaal netwerk inschakelen

Wanneer SMGI haar ervaring en expertise inzet voor
de commerciële slagkracht, geeft dit  ruimte om te
blijven doen waar je als bedrijf het beste in bent.

Synergie en Risiscospreiding

Iedereen opereert zelfstandig en waar mogelijk wordt er samengewerkt.
Op die manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kracht van ieder bedrijf.

We richten ons op bedrijven in verwante marktsegmenten en productietechnieken. Van metaalbewerking tot spuitgieten, van engineering tot robotisering. SMGI ontwikkelt hiermee een sterke basis met steeds meer expertise, waar alle bedrijven binnen de groep van profiteren.

Maar ook juist andersom:

Risicospreiding

Sommige bedrijven opereren in een bepaalde niche of werken
met een bepaald materiaal, product of service.
Dit werkt geweldig in die markt, tot er iets in die markt mis gaat.
Economisch, regelgeving, COVID, noem het maar.

Losstaande bedrijven lopen zo vaak meer risico op faillissement
of serieuze problemen.
Zij zijn te afhankelijk van enkele factoren.

Het voordeel van verschillende sectoren, klanten en zelfs
geografiën binnen de groep, zorgt dat ook nichebedrijven
kracht vinden in de bundeling met andersoortigen bedrijven.

 • Continuïteit wordt hierdoor beter gewaarborgd.

Behoud cultuur en naam

Als investeringsgroep zijn wij geen concurrerend bedrijf.
Dit voorkomt vaak voorkomende problemen met
botsende bedrijfscultuur of het afdwingen van
structuren die totaal niet passen, met als gevolg dat
een overname niet tot de resultaten leidt die gewenst
zijn.

Ook kijken wij naar behoud van de bestaande naam
alsook behoud van medewerkers.

Je hebt iets moois opgezet.
Daar gaan wij uiteraard zorgvuldig mee om.
Wij zien het als de basis om op verder te borduren.

Als investeringsgroep laten wij de bedrijven die we
overnemen, nagenoeg autonoom voortbestaan met
SMGI als strategische partner op de achtergrond.

Het gros van de alledaagse gang van zaken voor de
werknemers en klanten bij veelal gelijk.

Dit vergroot de kans enorm op succes voor het
bedrijf, juist na de overname.

Verschillende vormen bedrijfsopvolging mogelijk

Als investeringsgroep doen wij niet zelf het dag-tot-dag
management. ( indien nodig kan dit wel tijdelijk )

Wij zijn de strategische partner die achter de schermen helpt,
continuïteit en kwaliteit te waarborgen en verder door te voeren.

Dit maakt SMGI ideaal om verschillende strategieën in
management, te combineren met de verkoop van je bedrijf,
zodat je de waarde uit het bedrijf prive zeker kunt gaan stellen.

A: Pre-xit

Wellicht ken je voorbeelden van ondernemers die te laat
verkochten en niets, of een fractie kregen door te laat
te verkopen. Gezondheid, gebrek aan passie of omstandigheden
hebben de winstgevendheid en bedrijfswaarde doen
verminderen.

Jij als verkoper wilt alvast een deel van je bedrijfswaarde
prive zekerstellen, bijv. om zeker te zijn dat je familie financieel
geborgen is.

Ondanks de verkoop wil je echter nog wel doorwerken in
je huidige/aangepaste rol met SMGI als strategische partner
voor verdere groei / optimalisatie.

Dit is het pre-exit model:

Deels ‘cashen’, doorwerken en na x jaar afbouwen,
de resterende aandelen verkopen.

B: Management Buy Out

Opvolging van binnen het bedrijf kan ideaal zijn voor
continuïteit als er een gedegen opvolger is.
Echter beschikt die meestal niet over voldoende kapitaal.

Plus het kan fijn zijn voor deze nieuwe ondernemer om
een sparringspartner te hebben en vangnet in de
moedermaatschappij.

Oftewel een Management Buy Out achtige setting met
een combinatie tussen interne opvolging en SMGI die
helpt alles in goede banen te leiden en ook bijdraagt aan
de financiering.

C: Management Buy IN

Opvolging extern. Er wordt een externe directeur gezocht
die, middels een periode van inwerking het management
van je over neemt.

Oftewel een Management Buy In met SMGI als (mede) financier
en begeleider.

 • Verschillende vormen van aanblijven en (gefaseerd) uitstappen zijn mogelijk
 • Mogelijk om na jaren hard werken, (deels) te cashen en uren te minderen,
  om bijv. (klein)kinderen meer te zien opgroeien.

Specifieke ervaring en kennis in de maakindustrie

In plaats van te komen halen, komen wij graag brengen.
Expertise, ervaring, know-how, netwerk.

Meer dan een eeuw aan internationale ervaring binnen ons team, op het
gebied van maakindustrie, maakt dat wij toegevoegde waarde
kunnen leveren op allerlei gebieden.

Van interne optimalisatie qua bedrijfsprocessen en cashflow
tot en met het aanboren van netwerken en (inter)nationale expansie / sales.

groeistrategie-bedrijf

Focus op continuïteit

De gezonde voortzetting van het bedrijf staat bij ons voorop.
Dit is ook waar je personeel en klanten naar verlangen.

Daarom dragen wij ten eerste bij aan kwalitatief en ervaren
management met een bewezen trackrecord, zodat je weet
dat je bedrijf in goede handen is.

Ten tweede, zullen wij qua investeringen nooit een bod doen
dat het bedrijf niet kan dragen.
Wanneer er een te hoog bedrag voor een bedrijf wordt betaald,
moet dat hoe dan ook een keer terugkomen.

Gezien investeerders een horizon hebben van 3 tot 6 jaar,
gebeurt dit terugverdienen bij een te hoge prijs vaak kwaadschiks.
Ontslagen, verkoop van machines, etc.

Hier leent SMGI zich niet voor.

Om deze redenen kijken wij enkel naar een eerlijke bedrijfswaardering
die realistisch en gezond is en gaan we enkel in gesprek met
verkopers die in plaats van voor zichzelf de hoofdprijs verwachten,
onze insteek voor continuïteit van bedrijf, personeel en klanten omarmen.

Best Practices

Wij zien heel veel, als strategische partner bij bedrijven
en dit is een enorm voordeel.
Zo zien we bijv. winstmarges van 2 tot 25% en zijn we
in staat om te berekenen hoe dit komt.

Bijv. automatisering, manier van inkoop / acquisitie, efficiënt
gebruik van machines, etc.

Vervolgens kunnen we die best practices op allerlei
vlakken, daar waar nodig toepassen om de bedrijven
die onderdeel zijn van SMGI varen, op zichzelf verder
te blijven verbeteren en daarmee de groep als geheel.

Personeel

Het verkrijgen van kwalitatief personeel wordt bij de meeste
productiebedrijven genoemd als een kritiek punt v.w.b. continuïteit en groei.

SMGI (h)erkent dit en heeft hier ook plannen voor opgesteld.
Dit komt onder meer uit op:

Het benutten van synergie tussen de bedrijven onderling v.w.b.
uitwisselen talent en kennis als ook doorgroeimogelijkheden.

Het scouten van kwalitatief personeel in de dependances
binnen Europa.

Het samenwerking met / opzetten van een opleidingsinstituut
om een carriere in de maakindustrie weer ‘hot’ te maken onder
jongeren.

Dankzij prikkelende en motiverende stages kunnen we de
volgende generaties uitdagen om zichzelf trots te ontwikkelen
binnen de maakindustrie.

Oftewel het optimaal benutten en positioneren van bestaand
kwalitatief personeel in combinatie met het klaarstomen van
toekomstige generaties om zodoende groei en continuïteit
binnen SMGI optimaal te waarborgen.

 

bedrijf-koper-vinden

Samen staan we Sterk!

Ben je gemotiveerd om de verkoop van je onderneming
vrijblijvend te bespreken met een partij die zich richt op
de potentie van je onderneming op de lange termijn?

Neem dan nu contact op.