Forse effecten corona op maakindustrie

 

 

De coronacrisis verstoort de bedrijfsvoering in de industrie in ernstige mate. Eerdere groeiramingen en vooruitzichten voor 2020 zullen dan ook niet uitkomen. “Het is alle hens aan dek.” Dat stelt ING in sectornieuws op maat.

Belangrijke reden voor de verstoring is onder meer de sterke internationalisatie van de industrie en de toeleverketens, aldus de bank.

Vertraging in toelevering

Dit zorgt allereerst voor gevolgschade. Bedrijven ondervinden namelijk hinder door vertraging in de toelevering van grondstoffen en halffabricaten.

Omdat veel bedrijven in de (maak)industrie werken met just-in-time delivery en beperkte voorraden aanhouden, verstoort een vertraging in de toelevering direct de eigen productie, stelt Gert Jan Braam, sector banker Industry van ING.

Met name de elektronica-, machine- en auto-industrie zijn afhankelijk van input uit China, Zuid-Korea en Italië. Zij zijn dan ook het meest kwetsbaar als dit verstoord wordt.

Dalende vraag laat productie afnemen

Behalve de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten daalt ook de vraag uit deze landen. Dat leidt tot een afnemende productie voor Nederlandse toeleveranciers die leveren aan markten als industriële producten, hightech producten en de auto-industrie.

VW verkocht bijvoorbeeld in februari 25% minder auto’s en ondertussen is de productie bij veel automotive producenten stilgelegd.

Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat die mindere vraag al speelde voor het coronavirus wereldwijd doorbrak. Andere factoren speelden dan ook al eerder een rol, zoals in de automotive de versnelde vraag naar alternatieve brandstoffen, elektrische auto’s en zelfrijdende auto’s.

Niet thuis werken

De economische impact van corona wordt nu verder versterkt doordat productiebeperking en vraaguitval inmiddels voor meer Europese landen geldt. En de aard van het werk in de (maak)industrie laat ook vaak niet toe dat thuis gewerkt kan worden.

Zodra de productie weer volledig kan worden hervat, is een inhaalslag mogelijk. De mate van die inhaalslag hangt echter af van een herstel van het consumentenvertrouwen en hoe snel internationale ketens weer kunnen opstarten.

Financiële situatie

Klanten van banken hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING stelt samen met de ondernemer mee te willen denken over een passende oplossing om de financiële situatie van zijn of haar bedrijf te verbeteren.

Om door deze crisisperiode heen te komen, kunnen ondernemers onder meer gebruikmaken van diverse instrumenten die overheid én banken hebben ingezet.

ING noemt dit ‘een krachtig pakket maatregelen’. Het gaat dan om verruiming werktijdverkorting, deeltijd WW, uitstel van bancaire aflossingen én uitstel van verschillende belastingafdrachten.

Borgstellingsregeling MKB

In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken is verder de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd.

Kern van deze nieuwe regeling is dat, wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan.