Visie Maakindustrie

Onze visie is dat de maakindustrie naar een nog hoger niveau getild
kan worden, wanneer de juiste mensen op de juiste manier samenwerken.
Synergie, niet alleen tussen bedrijven maar ook tussen mensen.

Om dit te realiseren is Strategic Manufacturing Groep opgericht als
een 100% maakindustrie toegewijde, strategische investeringsgroep.

Een groep waarin bedrijven een stabiele thuisbasis vinden
om zelfstandig in te opereren, alsook partners, kennis, netwerk
etc. om nog meer synergie, efficiëntie en continuïteit te realiseren.

Onderzoek toont aan dat de meeste overnames en fusies mis gaan.
Zeker met het oog op de gezondheid en continuïteit van de bedrijven,
dienen zowel koper als verkoper op een nieuwe manier te denken en handelen.

Wij zijn van mening dat beide partijen niet alleen dienen te denken
in wat ze kunnen halen, maar ook juist wat ze kunnen geven.
Toegevoegde waarde van beide kanten, juist na de overname.

Enerzijds helpen we steeds meer bedrijfseigenaren die hun pensioen
in zicht zien komen (of bij ziekte) , om hun bedrijf een thuis te bieden
binnen een groep met dezelfde waarden en visie.

Anderszijds helpen we enthousiaste eigenaren, die een strategische koper
zoeken om hun bedrijf een niveau hoger te tillen, dit sneller te realiseren.

Om kwaliteit te bewaken beperken we ons dan ook tot een aantal
bedrijfsovernames per jaar, zodat elk bedrijf in ons portfolio de
aandacht krijgt die het verdient.

Hierbij focussen we ons op gemotiveerde verkopers van
gezonde bedrijven die binnen nu en een jaar willen verkopen.

Visie Strategie & Bedrijfsovername

We zien onszelf als een partner.
Of het nu gaat om bedrijfsopvolging of strategische groei.

Het is belangrijk dat onze visie overeenkomt met die van
jou als verkoper. De cijfers en overname zelf, komen meestal
wel goed. Het is juist NA de overname dat het samenwerken
de werkelijke test is.
Of dat nu 6 maanden is of nog een aantal jaren.

Een van de belangrijkste waarden voor ons, is de continuïteit van
het bedrijf. Om zorg te dragen dat het bedrijf gezond door kan
draaien en nog verder optimaliseert.
Om deze reden beschikken wij over zeer ervaren managers met
internationale industrie
expertise.

Wij bij SMGI zien de bedrijfsovername dan ook niet als simpelweg
een zak geld in ruil voor een bedrijf. Wij zien het als een samenwerking
waarbij we ons toeleggen, op hoe we het bedrijf sterk en stabiel
verder laten gaan in de toekomst.

succesvolle bedrijfsovername

Visie Integratie & Continuïteit

Bedrijfsovernames gaan ook wel gepaard met angst onder werknemers.
Wij zien de huidige werknemers als de basis waarop verder wordt gebouwd.
Oftewel, idealiter kunnen we juist meer mensen gaan aannemen omdat
het bedrijf groeit.

Wij zien waarde in de medewerkers en hun ideëen.
Een cultuur van openheid en respect, draagt bij aan ideëen uit
alle lagen van de onderneming die kunnen leiden tot groei en efficiëntie.

Door die open communicatie en te zorgen dat medewerkers niet bang
zijn afgestraft te worden, kunnen zij verantwoordelijkheid nemen voor
zowel die dingen die zij goed doen als ook de minder goed beslissingen.

Door het creëren van een heldere visie en strategie, die door het gehele
bedrijf gedragen wordt, kan iedereen vol overtuiging en passie werken
aan het waarmaken van die visie en strategie.

Synergiecreatie

Continuïteit, efficiëntieslagen en groei kunnen, dankzij de
synergetische werking van de portfoliobedrijven onderling,
sneller waargemaakt worden.

Een van onze doelen is, door de creatie van specifieke clusters,
onze portfoliobedrijven te voorzien van betrouwbare afnemers,
leveranciers en ook kennis, netwerk en het sneller kunnen aanboren
van nieuwe mogelijkheden wereldwijd.

Hierdoor kunnen we unieke voordelen bieden die bijdragen
aan het 1 + 1 = 3 effect.