Personeelstekort bedreiging voor Metaalbedrijven

Een grote meerderheid van de metaalbedrijven rekent de komende vijf jaar op een omzetstijging. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dan wel dat het personeelstekort wordt opgelost. Twee derde van de respondenten stelt dat het huidige arbeidslandschap een gevaar oplevert voor de continuïteit van het eigen bedrijf.

Duurzaam personeelsbeleid wordt het meest genoemd als grootste uitdaging voor de komende drie jaar, waarbij de focus moet liggen op verhoging van het kennisniveau. Maar ook de flexibiliteit en de bereidheid van medewerkers om te veranderen, vormen belangrijke uitdagingen.

Ook de samenstelling van het personeel baart zorgen. Het gebrek aan jonge aanwas wordt daarbij als groter probleem wordt beschouwd dan vergrijzing.
( bron: Metaal Magazine)

Enerzijds wordt gekeken naar arbeidsmigranten om deze problemen op te lossen. Anderszijds is investeren in automatisering en robotisering een manier om bepaalde aspecten van de productie op te schroeven en meer efficiënt te maken.

SMGI beschikt met ruim 120 jaar in de maakindustrie over veel ervaring als het gaat om automatisering en robotisering, als ook strategieën op talent aan
te treken en te behouden.

Het is belangrijk om hier ook op in te zetten, zodat de continuïteit als ook groei van bedrijven in de metaalsector gewaarborgd blijft.