Bedrijf verkopen? Tip 3: Bedrijfswaardering

Tip 3: Verkoop je bedrijf voor een realistische prijs

wat-is-mijn-bedrijf-waard

Teveel bedrijfseigenaren rekenen zich te vaak rijk.
Door te hoge verwachtingen te hebben en hier aan vast te
klampen, kun je van een koude kermis thuiskomen.

Uit onderzoek blijkt ook dat een deel van de verkopers
hun pensioen zien in de prijs. De vraag is echter of het
bedrijf dit kan waarmaken. Dit is zeker niet vanzelfsprekend.

Je pensioen is niet perse de waarde van je bedrijf.
De waarde van je bedrijf is mogelijk je pensioen.

Een goede koper kijkt naar wat het bedrijf waard is en
idealiter welke waardering gezond is en in het belang van
de continuïteit van de onderneming.

De waarde van je bedrijf is…
wat het waard is

 

Dit is vooral gebaseerd op wat het bedrijf waar maakt in o.a.

  • vrije cashflow (kasstroom)
  • de eigendommen binnen het bedrijf

Bedenk ook dat wanneer je een prijs vraagt die onrealistisch hoog
is, dit het bedrijf kan schaden in haar continuïteit en daarmee ook
de zekerheid van werknemers.

Een te hoge prijs die niet gedragen kan worden door de onderneming,
brengt het bedrijf in een economisch ongezonde positie.

Dit is een belangrijke reden waarom verkopers die hier realistisch
in staan en willen bijdragen aan continuïteit van de onderneming
makkelijker verkopen.

Bedenk anderzijds ook eens dat wanneer de koper een te hoge prijs
biedt, wat de koper dan moet doen om die investering terug te winnen.
Als de onderneming die prijs niet kan dragen, zijn er kopers die je bedrijf
kaalplukken om hun investering terug te winnen.
De vraag is of je dit wilt.

SMGI werkt dan ook samen met verkopers die denken in het belang
van de onderneming en haar werknemers. Wij zullen nooit een bedrag
neerleggen wat ongezond hoog is voor het bedrijf, waardoor het in
problemen kan komen.
Continuïteit staat voor op en daar hoort een realistische prijs bij.

Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te
bespreken voor de verkoop van je bedrijf en bedrijfsopvolging.