Industriële Automatisering een Must dankzij Corona?

Meer en meer bedrijven in de maakindustrie zetten in reactie op de gevolgen van het coronavirus in op industriële automatisering en digitalisering. De technologie kan hen helpen de impact van toekomstige crises te beperken.

industriele automatisering

Dit verwachten zowel GlobalData als Interact Analysis. Onderzoeksbureau GlobalData stelt dat veel maakbedrijven geen goede uitgangspositie hadden toen het coronavirus opdook. Onder meer een afnemende productie zet de sector onder druk. David Bicknell, analist bij GlobalData, verwacht dat de situatie voor meer focus op industriële automatisering zorgt. “Na afloop zal COVID-19 zodra de economie weer aantrekt op zijn minst investeringen in fabrieksautomatisering versnellen. Dat kost echter tijd.”

Industriële automatisering maak minder afhankelijk

Fabrikanten die in het verleden investeerden in robots, zijn nu beter in staat de productie gedurende de coronacrisis voort te zetten. Vooral doordat zij minder afhankelijk zijn van menselijke werknemers en autonomer opereren.

“Door de gevolgen van COVID-19 concentreren organisaties zich nu op noodzaak sneller te automatiseren op de middellange termijn. Niet in de laatste plaats om gaten in productiviteit op te vullen. Projecten zoals Industrie 4.0, dat zowel de digitale als fysieke wereld omvat, helpt wereldwijd tekortkomingen in de continuïteit van productiviteit aan te pakken”, zegt Bicknell. Hij spreekt over een dringende kwestie, die door COVID-19 nog dringender is geworden.

Bicknell wijst in deze context op China, waar de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in robots. De focus lag hierbij op collaboratieve robots, die in staat zijn veilig samen te werken met de mens. Deze investering helpen Chinese bedrijven nu de impact van de COVID-19 pandemie op zijn productie te beperken.

Industriële automatisering, digitalisering en logistiek

Interact Analysis meldt dat de pandemie problemen en risico’s in de industrie zichtbaar maakt die al langer bestaan. Het onderzoeksbureau stelt dat de pandemie maakbedrijven kan dwingen verbeteringen door te voeren op het gebied van automatisering, digitalisering en logistieke processen.

Forse effecten corona op maakindustrie

 

 

De coronacrisis verstoort de bedrijfsvoering in de industrie in ernstige mate. Eerdere groeiramingen en vooruitzichten voor 2020 zullen dan ook niet uitkomen. “Het is alle hens aan dek.” Dat stelt ING in sectornieuws op maat.

Belangrijke reden voor de verstoring is onder meer de sterke internationalisatie van de industrie en de toeleverketens, aldus de bank.

Vertraging in toelevering

Dit zorgt allereerst voor gevolgschade. Bedrijven ondervinden namelijk hinder door vertraging in de toelevering van grondstoffen en halffabricaten.

Omdat veel bedrijven in de (maak)industrie werken met just-in-time delivery en beperkte voorraden aanhouden, verstoort een vertraging in de toelevering direct de eigen productie, stelt Gert Jan Braam, sector banker Industry van ING.

Met name de elektronica-, machine- en auto-industrie zijn afhankelijk van input uit China, Zuid-Korea en Italië. Zij zijn dan ook het meest kwetsbaar als dit verstoord wordt.

Dalende vraag laat productie afnemen

Behalve de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten daalt ook de vraag uit deze landen. Dat leidt tot een afnemende productie voor Nederlandse toeleveranciers die leveren aan markten als industriële producten, hightech producten en de auto-industrie.

VW verkocht bijvoorbeeld in februari 25% minder auto’s en ondertussen is de productie bij veel automotive producenten stilgelegd.

Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat die mindere vraag al speelde voor het coronavirus wereldwijd doorbrak. Andere factoren speelden dan ook al eerder een rol, zoals in de automotive de versnelde vraag naar alternatieve brandstoffen, elektrische auto’s en zelfrijdende auto’s.

Niet thuis werken

De economische impact van corona wordt nu verder versterkt doordat productiebeperking en vraaguitval inmiddels voor meer Europese landen geldt. En de aard van het werk in de (maak)industrie laat ook vaak niet toe dat thuis gewerkt kan worden.

Zodra de productie weer volledig kan worden hervat, is een inhaalslag mogelijk. De mate van die inhaalslag hangt echter af van een herstel van het consumentenvertrouwen en hoe snel internationale ketens weer kunnen opstarten.

Financiële situatie

Klanten van banken hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING stelt samen met de ondernemer mee te willen denken over een passende oplossing om de financiële situatie van zijn of haar bedrijf te verbeteren.

Om door deze crisisperiode heen te komen, kunnen ondernemers onder meer gebruikmaken van diverse instrumenten die overheid én banken hebben ingezet.

ING noemt dit ‘een krachtig pakket maatregelen’. Het gaat dan om verruiming werktijdverkorting, deeltijd WW, uitstel van bancaire aflossingen én uitstel van verschillende belastingafdrachten.

Borgstellingsregeling MKB

In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken is verder de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd.

Kern van deze nieuwe regeling is dat, wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan.

Management Buy In gezocht?

Lees dan verder voor de mogelijkheden:

Ben je na jaren ervaring en kennis opbouwen klaar
om een bedrijf te leiden?
Waarbij je naast die eindverantwoordelijkheid ook
meedeelt in de waardecreatie middels participatie?

Neem contact op.

Voor onze (komende) participaties zoeken wij
ervaren managers met een proven trackrecord
die zelf aan het roer willen staan en willen knallen.

Zoek je Management Buy In mogelijkheden?

Vanwege SMGI’s buy&build strategie, komen er om de
zoveel tijd mooie Management Buy In opportunities voorbij
in de maakindustrie.

Hierbij partneren wij met managers die middels positieve energie
en enthousiasme verantwoordelijkheid nemen voor successen als
ook fouten en ook anderen hiervoor verantwoordelijk houden.

Belangrijk is om dit enthousiasme en de gedeelte verantwoordelijkheid
voor succes over te brengen en medewerkers, klanten en leveranciers
mee te nemen in nieuw groei, efficiëntie en waardecreatie.

Management Buy Out financiering

Door te partneren kan SMGI bijstaan in het financieren
van de management buy out.

Daarbij  streven we naar een gezonde mix qua eigen inbreng
als ook marktconforme verloning, om zo waardecreatie binnen
het bedrijf en voor de aandeelhouders te maximaliseren.

Ben je klaar om die stap te zetten en als MBI kandidaat te
participeren in het bedrijf dat onder jouw leiding staat?
Waarbij je ook altijd kunt leunen op de meer dan 100 jaar
ervaring binnen SMGI als jouw strategische sparringspartner?

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken,
via het contactformulier of via de info@ .

Ook wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe
management buy in mogelijkheden.

Nederlandse Hightech groeit harder dan Economie

De Nederlandse hightechindustrie is de afgelopen twintig jaar twee maal zo snel gegroeid als de gehele Nederlandse economie. Dat blijkt uit het ING Economisch Bureau in het rapport “Toeleveren aan de hightechindustrie – inhaalslag voor Nederlandse toeleveranciers”.

Het rapport van ING is verschenen ter gelegenheid van de DISCA (Dutch Industrial Suppliers and Customer Award). Uit het rapport blijkt onder meer dat Nederlandse toeleveranciers voor de hightechsector relatief beperkt van deze groei profiteerden, doordat de eindfabrikanten vooral in het buitenland meer zijn gaan inkopen vanwege lagere loonkosten in bijvoorbeeld Oost-Europa. Volgens de onderzoekers kan dat de komende jaren wel gaan veranderen, doordat de inzet van de nieuwste technologie en specifieke kennis belangrijker wordt dan lage loonkosten.

Hightechindustrie groeit twee maal zo snel als economie
De Nederlandse hightechindustrie is een belangrijke groeimotor van de economie, blijkt uit het onderzoek. Ten opzichte van het begin van de eeuw is de sector 50% groter. De totale economie groeide in die periode met een kwart. Succesverhalen zijn onder meer de chipmachines van ASML, melkrobots van Lely, autobandenmachines van VMI Group en MRI-scanners van Philips. Mede door een goede aansluiting op stabiel groeiende eindmarkten, zoals de halfgeleiderindustrie, zorg en agri & food zijn ook de langetermijnperspectieven gunstig. Toeleverende bedrijven uit Nederland profiteerden relatief beperkt van deze groei. Eindfabrikanten zijn weliswaar steeds meer gaan inkopen, maar vooral in het buitenland (154% meer dan in 2000 tegenover 74% meer in het binnenland). Lagere lonen spelen hierbij een belangrijke rol. Ondanks een hardere stijging van de loonkosten in bijvoorbeeld Roemenië en Polen liggen de lonen daar nog altijd 70 tot 90% lager dan in Nederland.

ING Rapport

Kansen voor Nederlandse toeleverancier
Verder blijkt uit het rapport dat de Nederlandse toeleverancier het weliswaar verliest op loonkosten, maar dit nu in toenemende mate kan compenseren met de inzet van technologie en kennis. “Digitalisering en robotisering ontwikkelen zich razendsnel”, zegt Gert Jan Braam, ING Sector Banker Industry. “Dit biedt voor toeleveranciers kansen hun arbeidsproductiviteit verder te verhogen. Bovendien worden eindproducten technisch steeds complexer. Toeleveranciers kunnen hun kennis, bijvoorbeeld over de maakbaarheid van deze complexe eindproducten, steeds meer te gelde maken. Loonkosten worden daarmee als concurrentiefactor steeds minder dominant.”

Bedrijfsopvolging Regelen

Bedrijfsopvolging regelen is een belangrijke factor
op dit moment en ook de komende jaren voor de babyboomers.

35% van de ondernemers in Nederland is namelijk ouder dan 50 jaar. “Het opvolgingsprobleem voor de Nederlandse babyboomers is een Europees probleem; er wordt gevreesd voor een golf aan bedrijven die te koop komen te staan en een groot tekort aan kopers, met een stil pensioendrama als gevolg”, stelt Van Teeffelen.

Om bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het van belang dat er “Bedrijfsopvolging Regelen” verder lezen

Bedrijfsopvolging gezocht? Mis deze Tips niet!

Bedrijfsopvolging gezocht is een veelvoorkomende zoekterm online.

Bedrijfsopvolging gezocht is een veelvoorkomende zoekterm online. Niet vreemd, gezien enerzijds steeds meer eigenaren de pensioenleeftijd bereiken. Anderzijds is vaker te zien dat opvolging binnen de familie geen optie is en er intern ook niet altijd kwalitatieve kandidaten te vinden zijn. Wat dan? Want ‘the show must go on!’ Bedrijfsopvolging kan op allerlei manieren worden ingekleed natuurlijk. De meest simpele indeling is intern versus extern. Wie in het bedrijf heeft het in zich om het stokje over te nemen? Wordt er al een (groot) deel van de taken gedelegeerd aan een bepaald iemand? Is er een werknemer die de capaciteiten en drive heeft om het bedrijf de komende 5 tot 10 jaar verder te bouwen en verbeteren? Dit is belangrijk om goed tegen het licht te houden, want het bepalen van de opvolger bepaalt de toekomst van het bedrijf en daarmee ook de boterham van alle medewerkers. Interne opvolging kan vertrouwd voelen, maar wees realistisch en eerlijk omtrent iemands kwaliteiten in het belang van het bedrijf. Aan de andere kant kun je er ook voor kiezen om extern iemand aan te trekken. Iemand met management en/of leiderschap skills. En dan hoor je de vragen al reizen: • Past diegene wel binnen de cultuur? • Heeft hij/zij genoeg ervaring? • Wat weet diegene van mijn industrie? • Heeft zo iemand wel genoeg feeling met mijn bedrijf? Externe bedrijfsopvolging regelen kan ook tricky zijn. Absoluut. Zo iemand moet waarschijnlijk langer ingewerkt worden. Echter heb je wel de mogelijkheid om, als je op tijd begint, een goed selectieproces op te zetten om geschikte kandidaten eruit te pikken. En dit proces kan best eens een tijdje duren. Nu is er nog een interessante optie: Bedrijfsopvolging middels bedrijfsovername. Wat hierbij gebeurt is dat het bedrijf onder de hoede komt van een strategische groep. Die groep neemt dus als eerste de zorgen weg van jou als ondernemer en stelt je in staat om al een deel van je aandelen financieel te innen. Samen met de koper ga je vervolgens kijken naar een geschikte kandidaat. Die kan de koper soms leveren, of je bepaalt samen wie er aangesteld wordt. Het voordeel is dat een strategische koper met je meekijkt om de juiste opvolger te selecteren en daarna ook het proces monitort. Oftewel er worden meetbare doelen opgesteld, zodat de geschiktheid ook echt gemeten wordt. Dit vergroot dan ook de kans dat je bedrijf na opvolging een goede kans heeft om voort te blijven bestaan. Daarbij kan deze optie dus gebruikt worden bij zowel interne, als externe bedrijfsopvolging en dankzij de verkoop verzeker je jezelf meteen ook van een stuk financiële zekerheid. Lees verder over bedrijfsopvolging EN verkoop Of neem vrijblijvend contact op om je mogelijkheden van bedrijfsopvolging vrijblijvend te bespreken.   Bedrijf verkopen? Top Vraagprij

Niet vreemd, gezien enerzijds steeds meer eigenaren de pensioenleeftijd
bereiken. Anderzijds is vaker te zien dat opvolging binnen de familie
geen optie is en er intern ook niet altijd kwalitatieve kandidaten te vinden zijn.

Wat dan?
Want ‘the show must go on!’

Bedrijfsopvolging kan op allerlei manieren worden ingekleed natuurlijk.
De meest simpele indeling “Bedrijfsopvolging gezocht? Mis deze Tips niet!” verder lezen